◀ Tilbage

Håndværkerfradraget fortsætter i 2016 og 2017.

Fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag i det år, hvor arbejdet er betalt og er endvidere betinget af:

  1. Personen der har fået arbejdet udført er fyldt 18 år.
  2. Arbejdet er udført på en helårsbolig (bemærk særregler for leje- og andelsboliger samt sommerhuse), hvor personen har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse.
  3. Arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, alternativt en til Danmark fuldt skattepligtig person, som er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb.
  4. Personen der har fået arbejdet udført foretager indberetning til SKAT af det fradragsberettigede beløb, herunder hvem der har udført arbejdet.

Håndværkerfradraget er blevet ændret for 2016 og 2017. Den nye ordning giver et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr. pr. person.

Du kan fortsat kun få fradrag for arbejdsløn, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser.

Du kan læse mere om fradraget og herunder godkendte ydelser via nedenstående link:

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1947018

Såfremt du har spørgsmål i relation til ovenstående, eller i forlængelse heraf, er du velkommen til at kontakte os.