Bogføring.
Få din egen økonomiafdeling

◀ Tilbage

Bogføring er grundlaget for dit regnskab. Løbende bogføring er som oftest nødvendig for at kunne fakturere kunder, følge op på tilgodehavender, leverandørgæld, lager og ikke mindst virksomhedens resultater.

Vi tilbyder at varetage Jeres løbende bogføring, hvad enten det skal ske løbende eller ved faste terminer. Vores arbejde tager afsæt fra vores kontor, men vi kommer også gerne til Jer, hvis I ønsker det.

Ved at overgive bogføringen til os, giver det Jer tid til at koncentrere om Jeres virksomhed.
Tid som vi mener derved anvendes bedre og dermed skaber et større økonomisk resultat
– og samlet en mérværdi for virksomheden efter omkostningen til os er betalt.

Vi er også behjælpelige i situationer med behov for akut assistance for bogføring, herunder i forbindelse med oprydning og genskabelse af bogholderiet.

Få et tilbud