Momsregnskab.
Momsangivelse

◀ Tilbage

I forbindelse med varetagelse af virksomhedens bogføring sørger vi for korrekt bogføring, afstemning og indberetning af virksomhedens momsregnskab. Det gælder ligeledes for korrekt afløftning og indberetning af virksomhedens afgifter samt indberetninger til listesystemet i forbindelse med køb og salg af varer indenfor EU.

Såfremt virksomheden er lønsumsafgiftspligtig, sørger vi ligeledes for opgørelse af acontobetalinger samt den endelige årsopgørelse efter endt regnskabsår.

I forbindelse med den løbende bogføring for dig sørger vi for, at momsen bogføres og afregnes korrekt.

Få et tilbud