Revision.
Revision og udvidet gennemgang

◀ Tilbage

Ved årsafslutning sikrer vi klargøring til og koordinering med Jeres revisor. Derved sikres I den bedst mulige proces i forbindelse med revisionen, herunder en billigere revisorregning idet vi udfører en lang række af de opgaver og afstemninger som skal ligge til grund for den årlige revision.

Vi har gode samarbejder med indtil flere statsautoriserede revisorer, og såfremt I måtte ønske det forestår vi gerne forhandling eller indhentning af tilbud på revision og udarbejdelse af Jeres årsregnskab, således I er sikret den bedst mulige pris.

En lang række anparts- og aktieselskaber er ikke længere omfattet af revisionspligt, og der er således mulighed for at fravælge revision af selskabets årsrapport. Der skal dog fortsat udarbejdes en årsrapport iht. årsregnskabslovens bestemmelser samt selvangivelse til skattemyndighederne. Vi tilbyder udarbejdelse af selskabets årsrapport iht. årsregnskabsloven, herunder de skattemæssige specifikationer, selvangivelsen og evt. andre skattemæssige indberetninger i forlængelse heraf.

Det skal noteres, at det ikke er hensigtsmæssigt for alle selskaber at fravælge revision, trods mulighederne herfor. Kontakt os for dialog omkring Jeres muligheder for fravælgelse af revision.

Få et tilbud