Budgettering.
Virksomhedens økonomistyring

◀ Tilbage

Det er vigtigt for de fleste virksomheder at have fastlagt et budget for det fremtidige regnskabsår. Med henblik på en styring og opfølgning af virksomhedens økonomiske målsætninger samt et overblik for selskabets ledelse i forhold til virksomhedens overordnede økonomi. Ligeledes er et budget en afgørende parameter i forbindelse med opstart af virksomhed ved ansøgning om finansiering hos pengeinstitutter.

Vi tilbyder budgettering for Jeres virksomhed, og i forlængelse heraf løbende opfølgning i forbindelse med den løbende bogføring igennem året. Ved løbende opfølgning mellem regnskab og budget i løbet af året er det nemmere at identificere uforudsete ændringer i virksomhedens økonomi, og i forlængelse heraf sikre en fremadrettet tilpasning af virksomhedens økonomi.

Få et tilbud