Debitorstyring.
Rykning af debitorer

◀ Tilbage

Manglende betalinger fra kunder er dyrt for Jeres virksomhed. Det koster både tid og penge, og i værste fald kan manglende opfølgning på inddrivelse af Jeres tilgodehavender medføre betydelige tab for Jeres virksomhed. Det er derfor vigtigt, at der er en fast procedure for Jeres debitorstyring.

Vi tilbyder en debitorstyring tilpasset Jeres individuelle ønsker.

Vi foretager debitorstyringen ved afsendelse af påmindelser, rykkerskrivelser og eventuel efterfølgende kontakt til inkasso ved fortsat manglende betaling.

Ved at overlade debitoropfølgningen til os, kan I med ro i sindet koncentrere Jer om virksomhedens fremadrettede drift, således I ikke bliver forstyrret af opkald og mails fra dårlige betalere.

Få et tilbud