Perioderegnskab.
Månedsregnskab

◀ Tilbage

Vi tilbyder udarbejdelse af perioderegnskaber, således I opnår et overblik over virksomhedens økonomiske resultater og situation. Det er for de fleste virksomheder vigtigt at få et løbende overblik af virksomhedens økonomiske stilling, således der er mulighed for at tilpasse og ændre de nødvendige parametre for at opnå de ønskede økonomiske resultater.

Vi udarbejder perioderegnskabet efter individuel aftale med hver enkelt virksomhed, således virksomheden får de ønskede nøgletal og regnskabsposter fremhævet i forbindelse med rapporteringen.

Vi supplerer endvidere perioderegnskab og nøgletal med vore eventuelle bemærkninger og kommentarer.

Få et tilbud